نقض حقوق بشر در در ایران در صدر توجه مجمع عمومی سازمان ملل

20131219 Iran UNGA PR PER

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.