اطلاعیه 934 نمایندگی اندونزی

                        روزمرگی زندانیان توأم با انواع شکنجه، در زندان های مختلف ایران

حضور دائمی در زندان های بزرگ ایران، محبوسین در سلول های کوچک تر را از دیدگاه ملت دور کرده است.

شکنجه گاه هائی که اولین گفتمان آن ضرب وشتم وتوهین است با هر دلیل، بهانه و یا اتهامی، حتی به جرم رعایت شیوه ای متفاوت در اقامه نمازهای یومیه، اعمال انواع گوناگون از شکنجه های جسمی، روحی، حیثیتی، خانواده گی و… قبل و بعد از صدور حکم در دادگاه.

این نوشته در اطلاعیه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.