فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق کودک نوجوان 24 دسامبر 2017

  ماده 33 کنوانسیون حقوق کودک (حمايت در برابر مواد مخدر)

حکومت ها تمامي اقدامات مناسب همراه استفاده از امکانات قانوني، اداري، اجتماعي و آموزشي را بعمل مي آورند تا کودک را بر عليه موادي که مطابق اسناد بين المللي بعنوان مواد اعتيادآور و مخدر شناخته شده اند، حمايت نمايند واز بکارگيري غيرمجاز کودکان در توليد و يا توزيع اين مواد جلوگيري مي کنند.

                            کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان برگزار می کند

این نوشته در فراخوان ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.