گزارش نقض حقوق کودک و نوجوان در آبان ماه 1396

تنطیم نمودار:  لیدا اشجعی Lida Ashjaei

زیر پا گذاشتن حقوق کودکان به مثابه نادیده گرفتن ارزش های انسانی یک جامعه است؛ خصوصا کشور ما ایران که جامعه ای جوان به شمار میرود ؛و بی توجه ای و سهل انگاری در این امر مهممنجر به اسیب های اجتماعی جبران ناپذیری خواهد شد که زمان هم از درمان ان عاجز خواهد بود .

این امار نقض حقوق کودکان کشورمان را در سانسورو فشارحاکم برفعالین حوضه حقوق کودکان نشان میدهد.

                              گزارش نقض حقوق کودک و نوجوان در ابان ماه 1396

این نوشته در گزارش ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.