گزارش جلسه نمایندگی هسن 15 اکتبر 2017

 گزارش جلسه نمایندگی هسن 15 اکتبر 2017

 موضوع : انتخاب مسئول نمایندگی و جلسه داخلی

مسئول جلسه : فرهاد نصیری  

منشی جلسه : سمیه مهربانی 

ادمین جلسه : مهدی موسوی 

این جلسه در تاریخ 15 اکتبر 2017 ساعت 18:00 به وقت اروپای مرکزی برگزار گردید.

حاضرین در جلسه : خانم سمیه مهربانی . آقایان : امیر نیلو ، مهدی موسوی ، فرهاد نصیری ، نیما کاظمی ، 

داوود احمدزاده 

در ابتدای جلسه آقای فرهاد نصیری ضمن خوش آمد گویی به شرکت کنندگان از آقای امیر نیلو مسئول نمایندگی ها در خواست کردند که مراسم انتخاب مسئول جدید برای نمایندگی هسن را برگزار کنند.

آقای نیلو بعد از تشکر از حاضرین در جلسه مراسم را آغاز کردند و رأی گیری جهت انتخاب مسئول نمایندگی آغاز گردید که پس از اتمام  با موافقت کلیه اعضاء مجددا آقای فرهاد نصیری برای یک سال آینده به سمت مسئول نمایندگی گیسن برگزیده شدند.

بعد از آن جلسه داخلی نمایندگی برگزار شد که در آن جلسه تقسیم مسئولیتها و برنامه ریزی جهت برگزاری جلسات ماه آینده انجام گرفت.

جلسه ساعت 19:00 پایان گرفت.

این نوشته در گزارش ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.