گزارش نقض حقوق کودکان و نوجوان در مهر ماه 1396

تنطیم نمودار :   لیدا اشجعی Lida Ashjaei

تصویب لایحه حقوق کودکان خود را منوط به مجازات و دستگیری افراد بزهکار میکند ؛و هیچ گاه مسئولین در فکر چاره اندیشی برای احقاق حقوق کودکان نیستند ؛ حقوقی که میتواند پایانی برای رنج کودکان کار وکودک ازاری و شایستگی حق زندگی برای کودکان باشد این امار در گستردگیسانسورحاکم در جمهوری اسلامی خود را نشان میدهد

                                   گزارش نقض حقوق کودک و نوجوان در مهر ماه 1396

                                 فرهاد نصیری Farhad Nasiri

آسیبهای اجتماعی:

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.