فراخوان مجمع عمومی ماهانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران (اکتبر 2017 )

               فراخوان مجمع عمومی  ماهیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

                           یکشنبه  01 اکتبر 2017  ساعت 16:00

اعضا و مسئولین محترم کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

این نوشته در فراخوان ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.