دریچه ای رو به آگاهی (نسل جوان و فعالیت های سیاسی و اجتماعی در ایران)

مهمترين چالش های یک جوان برای رسيدن به بلوغ سیاسی در یک جامعه چیست؟ و در ایران چگونه باید باشد ؟
چگونه باید بستری مناسب جهت رشد و اموزشهای جوانان از نظر سیاسی و اجتماعی فراهم گردد ؟ در جامعه ايران چه موانعی برای بسترسازی این رشد و اگاهی ها وجود دارد ؟
در جامعه ایران جوانان چگونه میتوانند استقلال فکری داشته باشند. ایا میتوانند در تعیین سرنوشت خود دخیل باشند.

این نوشته در کلیپ ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.