گزارش صدور و اجرای حکم اعدام در تیر ماه 1396

                 تهیه و تنظیم از : محمد ابوطالبی  Mohammad Aboutalebi

با توجه به سانسور خبری حاکم بر رسانه های ایران، آنچه در پی می‌آید گزارشی است کوتاه و فشرده  ازنقض حقوق جامعه ایران در محدوده اعدام شهروندان، طی دوره زمانی اسفند ماه ۹۵ که  نمی‌تواند بازتاب‌دهنده کامل این قتل دولتی باشد.

این نوشته در گزارش ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.