اطلاعیه 884 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص شکنجه

    سرکوب دگراندیشان و مخالفان، با انواع شکنجه

پدیده شوم شکنجه ساده ترین ابزاری است که انواع آن را میتوان در ایران مشاهده کرد، پدیده ای که از زشت ترین جلوه‌های تعرض به کرامت انسانی است و نه تنها موجب نابودی شأن و منزلت زندانی، و مختل شدن تداوم زندگی و فعالیت‌های او می گردد، بلکه شامل فرزندان، خانواده و بستگان وی نیز می شود.

این نوشته در اطلاعیه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.