گزارش صوتی جلسه کارگاه آموزشی (جلسه پنجم – 27 جوئن 2017

این نشست روز سه شنبه مورخه 27 جوئن 2017 در ساعت 17 بوقت اروپای مرکزی در اتاق پالتاک آموزش با حضور اعضای محترم کانون دفاع از حقوق بشر در ایران با مدیریت بانو فرح دوستدار پیرامون موضوع احزاب – الزامات و تضادهای آن با مفاد حقوق بشر به تفصیل مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.علاقه مندان میتوانند گزارش فوق را از فایل ضبط شده زیر شنوا باشند.

این نوشته در فايل هاى صوتى ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.