فراخوان جلسه مشترک نمایندگی های پاکستان و اندونزی 11 یولی 2017

فراخوان جلسه مشترک نمایندگی های اندونزی وپاکستان

سخنرانی، بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ

سخنرانان و موضوع سخنرانی:

این نوشته در فراخوان ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.