اطلاعیه 849 کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو

تکرار روند استفاده ابزاری از جوانان و دانشجویان در

انتخاباتی مهندسی شده، بدون توجه به عدم رعایت مواد 20 و 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر:

این نوشته در اطلاعیه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.