گزارش ماهانه نقض حقوق پیروان ادیان فروردین 1396

کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان      

     گزارش نقض حقوق پیروان ادیان  

 فروردین ۱۳۹۶

تهیه و تنظیم : حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی

ای
این نوشته در گزارش ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.