کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون اصول حمایت از تمامی اشخاص تحت هر گونه بازداشت یا حبس)

شرح کنوانسیون اصول حمایت از تمامی اشخاص تحت هر گونه بازداشت یا حبس
با همکاری : کمیته اموزش و پژوهش و گروه صدا و تصویر
با اجرای فعالان حقوق بشر : مریم مرادی – تقی صیاد مصطفی
تدوین : محمد گلستانجو

این نوشته در کلیپ ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.