اطلاعیه 810 کمیته دفاع از حقوق زنان با موضوع تبعیض جنسیتی

نگاهی دوباره به همه وعده های رئیس جمهور در مورد زنان ایران:

قبل از انتخاب: تبعیض برای زنان ما قابل قبول نیست، جنسیت نمی‌تواند معیار درستی برای تصدی مسئولیت‌ها در جامعه باشد،

این نوشته در اطلاعیه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.