گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی نوردراین وستفالن 14 ژانویه 2017

جلسه ماهانه اعضای  نمایندگی نورد راین وستفالن در تاریخ 14 ژانویه 2017 ساعت 17 به وقت اروپای مرکزی با بررسی اعلامیه جهانی حقوق بشر و فاجعه زلزله بم و خاطره هولوکاست با حضور اعضای نمایندگی و جمعی دیگر از غعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایرن در اتاق پالتاک برگزار گردید که علاقه مندان میتوانند از فایلهای ضبط شده زیر شنوا باشند.

اقای یحیی اژدری : گزارش و تحلیل نقض حقوق بشر در ماه گذشته    

اقای مسعود نقلی : بررسی اعلامیه جهانی حقوق بشر و برابری ان با ماده های جمهوری اسلامی ایران

خانم زهرا ارزجانی : سالگرد زلزله بم 

خانم املیا اسدی : نهادینه کردن حقوق جهانی زنان در ایران 

این نوشته در فايل هاى صوتى ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.