گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته آموزش و پژوهش 23 دسامبر 2016

این جلسه در تاریخ  23 دسامبر 2016 در ساعت 17 بوقت اروپای مرکزی در اتاق پالتاک آموزش و پژوهش  با حضور اعضای کمیته و جمعی دیگر از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران با موضوع بررسی ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون ازادی اجتماعات برگزار گردیدعلاقه مندان به جلسه فوق میتوانند موضوعات مطرح شده را از فایلهای ضبط شده زیر شنوا باشند.

خانم مریم مرادی : شرح ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر 

اقای محمد گلستانجو : بررسی کنوانسیون ازادی اجتماعات 

بحث ازاد 

این نوشته در فايل هاى صوتى ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.