فراخوان جلسه ماهانه اعضای نمایندگی پاکستان 4 ژانویه 2017

فراخوان جلسه ماهانه اعضاء نمایندگی پاکستان

بررسی اعلامیه جهانی حقوق بشر و بررسی ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺷﻬﺮ ﻭﻧﺪی

سخنرانی، بحث گفتگو و پرسش و پاسخ

         برنامه سازان 

            لیدا اشجعی اسالمی 

بررسی موارد نقض حقوق بشر ایران در ماه گذشته

            عبدالخالق امیری 

بررسی ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر

و مقایسه ان با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نحوه اجرائی ان

               سخنران و موضوع سخنرانی    

            جمشید غلامی سیاوزان 

نحوه عملکرد جمهوری اسلامی در ارتباط با حقوق شهروندی

            تقی صیاد مصطفی 

اﻳﺎ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪی ﺧﻼﻑ ﻗﺎﻧﻮﻥ اﺳت؟

بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ در پایان هر بخش

برنامه ریزی و پیش بینی فعالیت ها و برنامه جلسه در ماه آینده

 زمان : چهارشنبه 4 ژانویه 2017 ساعت 17 به وقت اروپای مرکزی  

 مکان : پالتاک، اتاق کانون دفاع از حقوق بشر در ایران نمایندگی پاکستان

paltalk

  View all

Social Issues and Politics

Human Rights

Kanoon Defa az Hoghoghe Bashar dar Iran Namayandegy Pakestan

مسئول جلسه: عبدالخالق امیری

منشی جلسه: عابده کدخدایی

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

نمایندگی پاکستان

این نوشته در فراخوان ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.