گزارش صوتی جلسه سخنرانی ماهیانه اعضای کمیته کودک و نوجوان در تاریخ 23 نوامبر 2016

جلسه سخنرانی ماهیانه کمیته کودک  و نوجوان به مسئولیت خانم سپیده نامور درتاریخ 23 نوامبر 2016 ساعت 20 به وقت اروپای مرکزی با حضور اعضای فعال کمیته وهمراهی سایر دوستان فعال حقوق بشر  به صورت عمومی دراتاق پالتاک برگزار گردید همکاران ما درکمیته کودک با موضوع کودک آزاری درایران سخنرانی هایشان را ایراد نمودند و علاقه مندان میتوانند گزارش این جلسه را از فایلهای ضبط شده زیر شنوا باشند.

خانم درسا دره شوری : کودکان درمدارس

خانم فرنوش طیبی : تحلیل اخبارنقض حقوق کودک ونوجوان در ماه گذشته 

آقای فرهاد نصیری : چرایی رشد کودک آزاری 

آقای پوریا نخبه زعیم : انواع کودک آزاری وتاثیرگذاری آن بر کودکان 

آقای وحید ترابیان زاده : مقوله کودک آزاری درایران 

این نوشته در فايل هاى صوتى ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.