فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در تاریخ 30 نوامبر 2016

فراخوان  جلسه ی کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی

سخنرانی، بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ  

برنامه سازان : 

احسان زندی لک:  فعال حقوق بشر

تحلیل و اخبار نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در ماه گذشته

سخنرانان و موضوع سخنرانی:w

         نیما کاظمی نژاد: فعال حقوق بشر

          مشکلات گردشگری در ایران

       محمد ابوطالبی :فعال حقوق بشر

   آذربایجان و نقش فراموش شدن آن در جنبش های مدنی

      شاهرخ نجاتی :فعال حقوق بشر

   نحوه ی برخورد دولت جمهوری اسلامی ایران با اقوام بلوچ

بحث آزاد : چرائی نداشتن حق آموزش و رشد با زبان مادری در دولت جمهوری اسلامی ایران؟

بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ در پایان هر بخش

برنامه ریزی و پیش بینی فعالیت ها و برنامه سخنرانی در ماه آینده   

زمان برگزاری: 30 نوامبر ساعت 18به وقت اروپای مرکزی

محل برگزاری:  پالتاک، اتاق کانون دفاع از حقوق بشر در ایران کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی،

paltalk

Social Issues and Politics

Human Rights

Kanoon Defa az Hoghogh Bashar dar Iran, Aghvam

مسئول و منشی جلسه: پریسا حسین پور

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی

این نوشته در فراخوان ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.