گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی نروژ و دانمارک 20 نوامبر 2016

یکشنبه 20 نوامبر 2016 ، نمایندگی دانمارک کانون دفاع از حقوق بشر درایران  به همراه اعضاء این نمایندگی و جمعی دیگر از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در اتاق پالتاک نمایندگی برگزار گردید که میتوانید از فایلهای ضبط شده زیر شنوا باشید.

 آقای نیما کاظمی نژاد :  گزارش و تحلیل نقض حقوق بشر در ماه گذشته 

آقای محمد حاجی  امیدی :  فعالیت های اجتماعی و حقوق بشر در ایران 

این نوشته در فايل هاى صوتى ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.