اطلاعیه 772 نمایندگی نوردراین وستفالن در مورد روز جهانی منع خشونت علیه زنان

گرامی باد

روز جهانی مبارزه در برابر خشونت به  زنان و نابرابری

آیا میدانید که:

زنان ایرانی در کشوری زندگی می کنند که مسئولان، قانون گذاران و مدعیان حقوق بشر در دولت ومجلس، تمامی همت خویش را برای گسترش و ترویج خشونت خانگی به کار می گیرند؟

که این روزها خشونت بخشی از تجربه هر روزه زنان شده است؟

تا اندازه ای که دیگر بسیاری از گونه های خشونت به دیده زنان نمی آید؟

که باید آگاه بود؟ که میتوان در برابر نابرابری ها ایستاد ؟

qa

آثار خشونت فیزیکی معمولاً قابل مشاهده است اما در مقابل، خشونت‌هایی وجود دارد که آثار مخرب آنها به چشم نمی‌آید اما تحملشان بسیار دشوار است . همانند  تبعیض، دوروئی،تسلط بر زن به موجب قانون، ختنه دختران، قانون چند همسری، جدا کردن مادر از فرزند، اقتدار و برتری مرد برزن طبق قانون و …

از اینرو وبر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر بویژه مواد 1و 3 تا 7 اعلامیه، ما فعالین در نمایندگی نورد راین وستفالن هر گونه خشونت در جامعه را محکوم نموده ، برابری، آسایش و آرامش را برای  تمامی افراد ، بویژه زنان ایران زمین خواستار و همراه با تمامی آزادیشان اعلام میکنیم که :

 نه فقط 25 نوامبر که هر روز، روز ایستادگی در برابر خشونت است.

ماده۱تمام ابنای بشر آزاد زاده شده و در حرمت و حقوق با هم برابرند. عقلانیت و وجدان به آنها ارزانی شده و لازم است تا با یکدیگر برادرانه رفتار کنند.ماده ۳هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است. ماده۴هیچ احدی نباید در بردگی یا  بندگی نگاه  داشته  شود : بردگی و داد و ستد بردگان از هر نوع و به هر شکلی باید  بازداشته  شده و ممنوع شود.ماده۵هیچ کس نمی بایست مورد شکنجه یا بیرحمی و آزار، یا تحت مجازات غیرانسانی و یا رفتاری قرارگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد . ماده۶هر انسانی سزاوار و محق است  تا همه جا در برابر قانون به عنوان یک شخص به رسمیت شناخته شود.ماده۷همه در برابر قانون برابرند و همگان سزاوار آن اند تا بدون هیچ تبعیضی به طور برابر در پناه قانون باشند. همه انسانها محق به پاسداری و حمایت در برابر هرگونه تبعیض که ناقض این «اعلامیه» است. همه  باید  در برابر هر گونه عمل تحریک آمیزی که منجر به چنین تبعیضاتی شود، حفظ شوند.

772

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

نمایندگی نورد راین وست فالن

این نوشته در اطلاعیه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.