فراخوان جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در تاریخ 29 اکتبر 2016

فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

سخنرانی، بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ

تاريخچه و ريشه يابی سركوب عقيده و پیروان ادیان در ايران

سخنرانان و موضوع سخنرانی :

حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی: فعال حقوق بشر

تحلیل آماری سرکوب دگراندیشان مذهبی در دولت تدبیر و امید

الیه رحمانی : فعال حقوق بشر

دلایل سرکوب عقاید در ایران

نیما حسابیان : فعال حقوق بشر

تاریخچه و ریشه سرکوب عقاید در ایران

بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ در پایان هر بخش

برنامه ریزی و پیش بینی فعالیت ها و برنامه سخنرانی در ماه آینده

زمان برگزاری: شنبه 29 اکتبر 2016 ساعت 17 به وقت اروپای مرکزی

محل برگزاری:  پالتاک، اتاق کانون دفاع از حقوق بشر در ایران کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان،

Paltalk

View all

Social Issues and Politics

Human Rights

Kanoon Defa az Hoghogh Bashar dar Iran komitte adian

مسئول جلسه : جمشید غلامی سیاوزان

منشی جلسه : بهناز جهان بین

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

این نوشته در فراخوان ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.