فراخوان جلسه ماهانه مجمع عمومی 2 اکتبر 2016

فراخوان جلسه مجمع عمومی ماهیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

 یکشنبه 2 اکتبر 2016  ساعت 16:00

اعضا و مسئولین محترم کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

با سلام و درود های صمیمانه

جلسه مجمع عمومی ماهیانه کانون در روز یکشنبه 2 اکتبر 2016 ساعت 16:00 به وقت اروپای مرکزی در فضای مجازی پالتاک، اتاق کانون دفاع از حقوق بشردر ایران برگزار خواهد شد.

برنامه جلسه مجمع عمومی، بررسی وضعیت اداری کانون

 1. 1. خوش آمدگویی،اعلام برنامه و گزارش تصمیم گیریهای جلسه عمومی ماه گذشته توسط خانم قریشی (5 دقیقه)

 2. گزارش عملکرد کمیته روابط عمومی توسط خانم قریشی (5 دقیقه)

 3. گزارش مسئولین نمایندگی ها و بررسی عملکرد آنان توسط اعضاء (هریک 5 دقیقه)

 4. گزارش امور اینترنتی و بررسی عملکرد آن توسط آقای محمد حسین بیداروند (5 دقیقه)

 5. گزارش مسئولین کمیته ها و بررسی عملکرد آنان توسط اعضاء (هر یک 5 دقیقه)

 6. گزارش بخش صدا و تصویر و بررسی عملکرد آن توسط اعضاء آقای محمد رضا برزگر (5 دقیقه)

 7. گزارش کتابخانه اینترنتی کانون وبررسی عملکرد آن توسط آقای بهروز خسروی (5 دقیقه)

8 . گزارش رادیوی اینترنتی کانون و بررسی عملکرد آن توسط اعضاء، آقای منوچهر شفایی (10 دقیقه)

 1. 9. گزارش سردبیر ماهنامه و بررسی عملکرد ماهنامه توسط اعضاء، سارا منظری (5 دقیقه)

 2. گزارش مالی و بررسی آن توسط اعضاء، خانم سیمین مسکینی (5 دقیقه)

 3. گزارش هیئت رئیسه و برررسی عملکرد آن توسط آقای مجتبی قاسمی سامانی (10 دقیقه)

 4. 12. پیشنهادات همکاران و بحث گفتگو و نتیجه گیری در خصوص آن ها (30 دقیقه)

مکان: پالتاک، اتاق کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

paltalk

Social Issues and Politics

Human Rights

Kanoon Defa az Hoqoq Bashar dar Iran

یادآوری:

 1. 1. حضور کلیه مسئولان و اعضاء کانون به موقع در جلسه لازم و مهم است.

 2. 2. در صورت وجود مشکل و عدم امکان حضور مسئولین و اعضا ضرورت دارد که حداکثر 24 ساعت قبل از آغاز جلسه از طریق ایمیل با معرفی وکیل به هیئت رئیسه و یا روابط عمومی اطلاع رسانی شود .

 3. 3. حضور بموقع شما باعث برگزاری منظم جلسه خواهد گردید و بنا داریم که با همکاری و همراهی شما جلسه در زمان تعیین شده آغاز و پایان یابد.

 4. 4. همکاران محترم پیشنهادات و انتقادات خود را در زمان لازم بیان کرده تا زمان جلسه طبق روال پیش بینی شده برگزار شود .

مونیکا قریشی

مسئول کمیته روابط عمومی

این نوشته در فراخوان ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.