فراخوان نمایندگی سوئد

فراخوانی دیگر برای دعوت شما عزیزان

به جلسه ماهانه نمایندگی سوئد

سخنرانی، بحث گفتگو و پرسش و پاسخ

به مناسبت روز جهانی پیشگیری از خودکشی “10 سپتامبر”

مجریان برنامه این ماه:

ابتدا در خدمت

بانو زرین تاج الیاسی : فعال حقوق بشر با موضوع :

بررسی و چرائی خودکشی زنان در ایران

و سپس

بانو مارال الیاسی : فعال حقوق بشر با موضوع:

نگاهی خودکشی در جامعه ایران

در پایان

بانو درسا دره شوری  : فعال حقوق بشر با موضوع :

بررسی نمایش و تبلیغ خشونت در رسانه ها                                            

تبادل نظر، پرسش و پاسخ در پایان هر بخش

پیش بینی و برنامه ریزی برای ماه آینده

 زمان برگزاری: سه شنبه 30 آگوست 2016 ،ساعت 20:00 به زمان اروپای مرکزی 

 محل برگزاری:  پالتاک، اتاق کانون دفاع از حقوق بشر در ایران ، نمایندگی سوئد   

Paltalk,

Social, Issuese and Politic

Human Rights

Kanoon Defa az HoghoghBashar dar Iran,namayandegi sweden

مسئول ومنشی جلسه : دلارام دره شوری

 کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

 نمایندگی سوئد

این نوشته در فراخوان ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.