لینک دسترسی به جلسات سخنرانی رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

لوگوی نمایندگی مالزی

لینک د سترسی به جلسات رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران از جلسه پنجاه و چهارم تا جلسه هشتادم به همراه گزارش صوتی نشست ماهانه نمایندگی مالزی در تاریخ 2 اکتبر 2015 لذا از عزیزان علاقه مند دعوت میشود لینک مورد نظر را از اینجا دریافت کنند.

این نوشته در اخبار, گزارش ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.