جلسه داخلی نمایندگی گیسن

جلسه داخلی نمایندگی گیسن

درتاریخ ۱۹یولی راس ساعت ۲۰ برگزار می شود که درمورد شرح وظایف اعضا ومشکلات اعضا درمورد فرمهای ارسال شده بحث ونظر انجا م می گیرد درضمن شرکت اعضا الزامی می باشد

اقای ابولفضل نعیمی مسول جلسه
سرکار خانم ضیای منشی جلسه

این نوشته در فراخوان ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.