گزارش جلسه داخلی نمایندگی گیسن

گزارش جلسه داخلی نمایندگی گیسن
درتاریخ ۲۰۱۵/۳/۲۸جلسه داخلی نمایندگی گیسن رأس ساعت ۱۶/۳۰دراطاق پالتاک برگزار شد که خانمها فاطمه قنبری وفریبا ضیایی وزینب قنبری واقایان ابولفضل نعیمی وجواد عبداله پور ودرویشان درجلسه شرکت کردنند که اقای درویشان مسؤل نمایندگی گیسن ضمن تبریک سال نوشمسی ارزوی موفقیت برای اعضا وخیرمقدم به اعضای جدید تقسیم وظایف شد واقای ابولفضل نعیمی وخانم فاطمه قنبری مسؤل اطلاعیه ها انتخاب شدند وخانم زینب قنبری مسؤل اطاق پالتاک نمایندگی واقای جواد عبداله پور مسؤل ضبط جلسات سخنرانی نمایندگی واقای درویشان مسول اینترنتی انتخا ب شدنند که درآخر جلسه مقررشد یک جلسه سخنرانی درمورد نقض حقوق زنان درماه اپریل برگزار شود که بعدأ ازطریق کانون اطلاع رسانی مشود درخاتمه دوستان درمورد مسا یل نمایندگی به بحث گفتگو پرداختند

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.