ويا صابرى نژاد نوبخت, زنى چهل و هشت
ساله  كه شهروند انگلستان نيز بوده و
 به  بيست سال زندان در ايران محكوم شده
است.

رويا در ماه اكتبر ٢٠١٣ جهت ديدار
خانواده اش به ايران ميرود و يك هفته پس
از ورودش به ايران در شيراز دستگير ميشود.
رژيم رويا را به جرم اينكه در صفحه فيس
بوك خود در مورد رژيم نوشته است باز داشت
كرد و در  تاريخ چهاردهم آوريل ٢٠١٤, پس
از پنج ماه شكنجه و فشار , به بيست سال
زندان محكوم نمود.  جرم رويا از سوى رژيم
به قرار زير اعلام گرديد:  " توطئه علیه
امنیت ملی" و " توهین به مقدسات دین
اسلام".   اطلاعات بيشتر در مورد رويا و
كمك به آزاديش:  

http://bit.ly/1s22Zp1 [1]

بسياري از رسانه ها خبر دستگيري رويا را
منتشر كرده اند اما دولت انگليس هيچگونه
اقدام جدى به عمل نياوره است. امضاهاي شما
 نقش كليدى در فشار براى آزادى رويا دارد.
لطفا امضا كنيد و به دوستانتان ارسال
داريد:

http://chn.ge/1m9WZ7Y [2]

صفحه انگليسي:

http://bit.ly/1n08fnN [3]

British woman sentenced to

20 years in prison in Iran
 For posting an anti-government comment on her
Facebook                            

You can help her

“ Free Roya Now”

  Read on Roya’s case : http://bit.ly/1n08fnN [3]

Ways to help:

sign her petition:    http://chn.ge/1m9WZ7Y [2]

like: https://www.facebook.com/freeroyanow [4]

tweet using: #FreeRoyaNow

#Iran #British woman sentenced 20 yrs in prison in Iran #FreeRoyaNow
sign: http://chn.ge/1m9WZ7Y [2] READ: http://bit.ly/1n08fnN [3]

write to: (sample letter is provided)

Philip Hammond, the Secretary of State for Foreign and Commonwealth
Affairs-UK    on hammondp@parliament.uk

Your MP (you can find your MP via the link below)

www.writetothem.com [5]


For more information please contact: Shiva Mahbobi

shiva.mahbobi@gmail.com   /  07572356661

Shiva Mahbobi

Spokesperson

Campaign to Free Political Prisoners in Iran (CFPPI)

+44(0) 7572356661
shiva.mahbobi@gmail.com

Facebook

Twitter: @shivamahbobi

http://shivamahbobi.wordpress.com [6]

www.iranpoliticalprisoners.com [7]

http://cfppienglish.wordpress.com/ [8]

http://zendanisiasi.wordpress.com/ [9]

http://20juneiran.wordpress.com [10]

http://www.youtube.com/user/CFPPI2009 [11]

این نوشته در فراخوان ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.