گزارش تیر ماه کمیته ی محیط زیست

گزارش ماهیانه کمیته محیط زیست-تیر ماه 93

حسین محمودی

انسان از حق بنیادین آزادی، برابری و شرایط مناسب زندگی در محیط زیستی که کیفیت آن یک زندگی شرافتمندانه و
مرفه را میسر می سازد، برخوردار است.
حفاظت محیط زیست كه نسل امروز و نسل هاي بعد باید در آن حیات رو به رشدي داشته باشند، وظیفه عمومي تلقي مي
گردد.ازاین رو فعالیت هاي اقتصادي و غیر آن كه با آلودگي محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن مالزمه پیدا كند
ممنوع است.
“اصل اول کنوانسیون استکهلم و اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوری اسالمی ایران”

محیط زیست جز بخش ها و موضوعات مهمی است که مستقیما” زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده و به هیچ عنوان
نمی توان در اثر بخش بودن آن در سطح رفاه و آرامش مردم شک کرد. دولت جمهوری اسالمی ایران گذشته از بی
توجهی به تاثیرات محیط زیست در سطح رفاه و آسایش مردم ،در برخی نقاط ایران محیط زیست را بدل به قاتلی کرده
است که سالمت میلیون ها نفر را تهدید می کند . برای مثال،این مسئله در فاجعه خشک شدن دریاچه نمکی ارومیه کامال”
مشهود می باشد و رفتار جمهوری اسالمی ایران با مسئله میتواند نمادی از رفتار کلی این دولت با محیط زیست باشد . در
اینکه توجهات الزم به محیط زیست در ایران نمی شود هیچ شبهه ای وجود ندارد زیرا نه رفاه و آسایش و نه سالمت و
حتی حیات مردم برای دولت کنونی ایران اهمیتی داراست.

در گزارش زیر مروری جزئی به عملکرد دولت ایران و تغییرات و وقایع مهم محیط زیست ایران در تیر ماه 93 می اندازیم
1. -رئیس سازمان محیط زیست اعالم کرد: از هر 8 مرگ و میر یکی مربوط به آلودگی هواست.فارس/1 تیر93
2. -آتش سوزی پارک ملی گلستان مهار شد / ۰۵ هکتار از عرصه های پارک خاکستر شد.پایگاه خبری دیده بان
محیط زیست/1 تیر93
9. -شناسایی گونه جدیدی از مارها برای نخستین بار در شرق کشور. پایگاه خبری دیده بان محیط زیست/1 تیر 93
4. نجات دو بره میش وحشی توسط محیط بانان دهج پس از شنیدن فریادهای میش مادر. پایگاه خبری دیده بان
محیط زیست/1 تیر 39 . کشف الشه ۲ قمری در ادامه پرونده کشتار پرندگان وحشی بوسیله یک اسلحه بادی. . پایگاه خبری دیده بان
محیط زیست/1 تیر 39
6. -فاجعه خشکیدگی هامون در حال تکرار است.مهر/2 تیر 39
7. خشكسالي در سكوت هر روز به ایران نزدیكتر ميشود.روزنامه اعتماد/4تیر 39
8. -دمای هوای آلوده تهران به 44 درجه میرسد.روزنو/4تیر 39
3. گردهمایی حامیان محیط زیست برای ثبت جنگل ابر به عنوان اثر طبیعی برگزار شد.زمین / 5 تیر 39
14. -هشدار وزیر نیرو: کمبود شدید منابع آب در کشور جدی است.ایسنا / 5 تیر 39
11. -خانم ابتکار توسعه صنعت پتروشیمی بدون ارزیابی زیست محیطی را ممنوع اعالم کرد.خبرگزاری موج/6 تیر
93
12. -مرگ اولین پلنگ سمنانی در سال جدید / معامله سوری شکارچیان غیرمجاز را به دام انداخت.باشگاه
خبرنگاران/3 تیر 93
19. -مصرف ساالنه بیش از دو میلیون تن مواد پالستیكي در کشور.مهر / 14 تیر 93
14. -دریاچه اورمیه، معاون دبیر کل سازمان ملل را به منطقه کشاند.اؤیرنجی سسی/14 تیر 93
15. -رتبه اول سرطان در دنیا را داریم/ بنزین مصرفی همچنان آلوده است.فارس /11 تیر 93
16. -شکستگی در پایه پلهای تاریخی زاینده رود . ایرنا / 11 تیر 93
٠۵۵- .17 هزار هکتار از درختان بلوط ایالم خشک شدند.کردپا/ 12 تیر93
18. -کمبود شدید آب در شالیزارهای مازندران.ایسنا / 12 تیر 93
13. -مدیریت منابع آبی ایران نزدیک به صفر . خراسان نیوز/12 تیر 93
24. -تغییر مدل آلودگی هوای پایتخت/ هشدار نسبت به هجوم ریزگردها با منشا داخلی. مهر / 12 تیر 93
21. -هوای آلوده پایتخت برای همه ناسالم است .باشگاه خبرنگاران / 19 تیر 93
22. -تداوم خشکی در زاینده رود، سبب شکستگی پل های تاریخی شد.ایلنا / 19 تیر93
29. -مرگ زنبورهای عسل در مازندران . ایسنا / 14 تیر
24. -عاملین کشتار یک پلنگ ایرانی در سمنان دستگیر شدند. ایرنا / 14 تیر 93
25. -آتشسوزی در یکصد هکتار از جنگلهای کازرون . ایرنا / 14 تیر 93
233 – .26روستای استان زنجان امسال با کم آبی مواجه هستند. فارس / 15 تیر93
۰۵- .27 درصد اراضی کشاورزی جنوب تهران با آب فاضالب آبیاری میشود.ایلنا / 15 تیر 93
28. -گازوئیل های مصرفی 144 برابر استاندارد گوگرد دارند/افزایش آلزایمر در اثر ریزگردهای 2.5
میکرونی.مهر/15 تیر93
23. -وزارت نیرو قبول کرده است برای زنده کردن دریاچه اورمیه ، شماری از سدهای منطقه را خراب کند. اؤیرنجی
سسی / 16 تیر 93
94. -قاضی پور : مشکل اول و آخرمان دریاچه اورمیه است.اؤیرنجی سسی / 16 تیر 93

این نوشته در گزارش ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.