گزارش صوتی جلسه سخنرانی نمایندگی هانوفر

نشست ماهانه نمایندگی هانوفرراس ساعت 13 با حضورخانمها: سارا منظری، شاداب رضاپور، صدیقه جعفری،سیمین مسکینی و آقایان مجتبی قاسمی سامنی، محمد حسین بیداروند، مسعود رئیسی، سیاوش عثمانی، رضا زارعی وفرید عرب پوریان برگزار شد که آقایان آرمین غضنفرپور،محمدرضا برزگر و منوچهر شفائی به همراه گروهی ازاعضای سایر نمایندگی های کانون نیز از طریق اطاق پالتاک با مسئولیت آقای  دریان نیز در این نشست با ما همراه بودند .آقای حسین بیداروند مسئولیت این جلسه را به عهده داشتند.

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=1745

این نوشته در گزارش ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.