گزارش ماهانه ی نقض حقوق بشر ادیان

g0کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

گزارش ‪ نقض حقوق پیروان ادیان اردیبهشت  1393‬‬‬‬‬‬

تهیه و تنظیم: فرشيد شهيدی كاويانی

گردآوری داده: فاطمه تابع بردبار، حسین حقیقی، مرجان تابع بردبار

              http://adian.bashariyat.org/?p=6978 [1]

این نوشته در گزارش ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.