بایگانی ماهیانه: سپتامبر 2017

اطلاعیه 890 کمیته دفاع از حقوق زنان

     آزار زنان در ایران؛ پدیده ای برنامه ریزی شده، شایع، رایج، مستمر با ابعادی گسترده،                                     امّا بدون پاسخگوئی و مجازات!.

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 890 کمیته دفاع از حقوق زنان بسته هستند