بایگانی ماهیانه: ژانویه 2016

فراخوان جلسه سخنرانی نمایندگی سوئد در تاریخ 24 ژانویه

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه سخنرانی نمایندگی سوئد در تاریخ 24 ژانویه بسته هستند

فراخوان نمایندگی کلن

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان نمایندگی کلن بسته هستند

فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق زنان

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق زنان بسته هستند

اطلاعیه شماره 671 کمیته جوان و دانشجو

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره 671 کمیته جوان و دانشجو بسته هستند

اطلاعیه شماره 674 کانون

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره 674 کانون بسته هستند

گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی مالزی جمعه 8 ژانویه2016

لینک دسترسی به گزارش

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی مالزی جمعه 8 ژانویه2016 بسته هستند

فراخوان جلسه سخنرانی کمیته جوان و دانشجو

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه سخنرانی کمیته جوان و دانشجو بسته هستند

اطلاعیه شماره 670 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره 670 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان بسته هستند

اطلاعیه شماره 669 کمیته دفاع از حقوق زنان

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره 669 کمیته دفاع از حقوق زنان بسته هستند

فراخوان جلسه کمیته آموزش و پژو هش

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه کمیته آموزش و پژو هش بسته هستند