بایگانی ماهیانه: سپتامبر 2015

فراخوان جلسه ی ماهانه نمایندگی ها هانوفر و اولدنبورگ -برمن

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه ی ماهانه نمایندگی ها هانوفر و اولدنبورگ -برمن بسته هستند

فراخوان نمایندگی کلن

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای فراخوان نمایندگی کلن بسته هستند

فراخوان جلسه عمومی

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه عمومی بسته هستند

اطلاعیه کمیته کودک

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه کمیته کودک بسته هستند

اطلاعیه کمیته ی اقوام

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه کمیته ی اقوام بسته هستند

اطلاعیه نمایندگی الدنبورک – برمن

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه نمایندگی الدنبورک – برمن بسته هستند

فراخوان جلسه مشترک کمیته ادیان و نمایندگی مالزی

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه مشترک کمیته ادیان و نمایندگی مالزی بسته هستند

گزارش نقض حقوق اقوام در مرداد ماه

لینک دسترسی به گزارش

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق اقوام در مرداد ماه بسته هستند