بایگانی ماهیانه: دسامبر 2014

خوش آمدی Herzlich willkommen

ارسال شده در اخبار | دیدگاه‌ها برای خوش آمدی Herzlich willkommen بسته هستند

پانته آ عباسی املشی، شناور در فضای پاک ملکوت

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای پانته آ عباسی املشی، شناور در فضای پاک ملکوت بسته هستند

ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺷﺮﮐﺖ ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﺑﮭﺎﯾﯽ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﭘﺘﯿﮏ اﯾﺮان

 

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺷﺮﮐﺖ ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﺑﮭﺎﯾﯽ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﭘﺘﯿﮏ اﯾﺮان بسته هستند

ادامه خصومت دولت ایران در رابطه با جامعه بهاییان کشور

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای ادامه خصومت دولت ایران در رابطه با جامعه بهاییان کشور بسته هستند

اطلاعیه 554 کمیته ادیان

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 554 کمیته ادیان بسته هستند

اخبار مربوط به وخامت محیط زیست در شهرستان و حومه سردشت به نقل از دویچه وله

تنهایی هزاران مصدوم شیمیایی سردشت، ۲۵ سال بعد از حمله چهارشنبه ۷ تیر، ۲۵ سال از حملات شیمیایی به سردشت ایران می‌گذرد. بیماران شهر از خدمات درمانی محروم هستند و دولت ایران برای پیگیری شکایت از عراق جدیت نشان نمی‌دهد. … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در اخبار | دیدگاه‌ها برای اخبار مربوط به وخامت محیط زیست در شهرستان و حومه سردشت به نقل از دویچه وله بسته هستند

نقض حقوق کودکان و نوجوان: آذر ماه 1393

تهیه و تنظیم :علیرضا طاهرخانی سیادهی

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای نقض حقوق کودکان و نوجوان: آذر ماه 1393 بسته هستند

گزارش نقض حقوق زنان در آذرماه 93

نقض حقوق بشر و بویژه نقض حقوق زنان در ایران، توسط رژیم حاکم در حالی ادامه دارد که تفکر حاکم بر آن به عنوان فرهنگی عمومی در راستای ایجاد هر چه بیشتر شکاف در میان توده های مردم و خانواده … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق زنان در آذرماه 93 بسته هستند

اطلاعیه 557 کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 557 کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی بسته هستند

اطلاعیه 556 کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 556 کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی بسته هستند