بایگانی ماهیانه: آگوست 2014

اطلاعیه نمایندگی گیسن

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه نمایندگی گیسن بسته هستند

فراخوان نمایندگی دانمارک: ( 31 آگوست )

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان نمایندگی دانمارک: ( 31 آگوست ) بسته هستند

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

شرایط نامناسب و بلاتکلیفی نوکیشان مسیحی در زندانهای مختلف کشور

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای شرایط نامناسب و بلاتکلیفی نوکیشان مسیحی در زندانهای مختلف کشور بسته هستند

زندانیان سیاسی و عقیدتی که بطور غیر قانونی اسیرند

زندانیان سیاسی و عقیدتی که بطور غیر قانونی اسیرند

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای زندانیان سیاسی و عقیدتی که بطور غیر قانونی اسیرند بسته هستند

گزارش نقض حقوق بشر اقوام و ملل ایرانی توسط حکومت جمهوری اسلامی در مردادماه 1393

ماده 3اعلامیه جهانی حقوق بشر ھر کس حق زندگی ، آزادی و امنيت شخصی دارد ماده5احدی را نمی توان تحت شکنجه ﯾا مجازات ﯾا رفتاری قرار داد که ظالمانه و ﯾا بر خاف انسانيت و شئون بشری ﯾا موھن باشد

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق بشر اقوام و ملل ایرانی توسط حکومت جمهوری اسلامی در مردادماه 1393 بسته هستند

گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی توسط حکومت اسلامی در تیر ماه 1393

ماده 3اعلامیه جهانی حقوق بشر ھر کس حق زندگی ، آزادی و امنيت شخصی دارد ماده5احدی را نمی توان تحت شکنجه ﯾا مجازات ﯾا رفتاری قرار داد که ظالمانه و ﯾا بر خاف انسانيت و شئون بشری ﯾا موھن باشد

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی توسط حکومت اسلامی در تیر ماه 1393 بسته هستند

نقض حقوق زنان درمردادماه 1393

مروری جزئی برعملکرد سیستم غیر انسانی جمهوری اسلامی ایران در مردادماه سال جاری  نقض حقوق بشر و بویژه نقض حقوق زنان در ایران، توسط رژیم حاکم در حالی ادامه دارد که تفکر حاکم بر آن به عنوان فرهنگی عمومی در … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای نقض حقوق زنان درمردادماه 1393 بسته هستند

نقض حقوق کودک و نوجوان در مرداد ماه

نقض حقوق کودک و نوجوان در مرداد ماه

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای نقض حقوق کودک و نوجوان در مرداد ماه بسته هستند

گزارش ‪ نقض حقوق پیروان ادیان تیر 1393

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران – کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان:

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش ‪ نقض حقوق پیروان ادیان تیر 1393 بسته هستند