بایگانی ماهیانه: آوریل 2014

فراخوان جلسه

فراخوان اولدنبورگ

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه بسته هستند

وضعیت قشقائها در جمهوری اسلامی ایران

وضعیت قشقائها در جمهوری اسلامی ایران

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای وضعیت قشقائها در جمهوری اسلامی ایران بسته هستند

صورتجلسه ی نمایندگی هانوفر

405 تصحیح شد

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای صورتجلسه ی نمایندگی هانوفر بسته هستند

فراخوان جلسه ی عمومی

04 Omomi Na

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه ی عمومی بسته هستند

خبر دیپورت شدن فعال سیاسی حمید تهرانی

http://mirakhorloo.blogspot.se/2014/03/blog-post_29.html

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای خبر دیپورت شدن فعال سیاسی حمید تهرانی بسته هستند

فراخوان نمایندکی هانوفر

04 Hannover

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای فراخوان نمایندکی هانوفر بسته هستند

اطلاعیه 452

452 Hannover Marz (1)

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 452 بسته هستند

اطلاعیه 449

449 Koodak Zendani

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 449 بسته هستند

اطلاعیه ی 541

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه ی 541 بسته هستند

گزارش کمیته دانشجو

92-12

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای گزارش کمیته دانشجو بسته هستند